IDN nedir ?

Internationalized Domain Names (Uluslararasılaştırılmış Alan Adları)

IDN, ASCII olmayan karakterleri içerebilen alan adlarıdır. Standart Internet alan adları çok kısıtlı bir karakter kümesini destekler: a-z, A-Z, 0-9 ve ‘-”den başka hiçbir karakter içeremez. Bu kısıtlama, kişinin kendi dilinde alan adları almasına büyük oranda engel teşkil eder.

IDN alt yapısı ve işleyişi
IDN standardı, var olan alan adı sistemini yenilemeye değil, genişletmeye yöneliktir. Alan adlarını birbirine dönüştürecek algoritmalar sunar. Standardın sunduğu algoritmalar Unicode karakterlerinden oluşan bir alan adını sadece ASCII karakterlerinden oluşan bir alan adına dönüştürebilir veya ASCII hali verilmiş bir IDN’i Unicode karakterlerden oluşan hale çevirebilir. Bir kullanıcı tarayıcısına ‘çağlayan.web.tr’ yazdığında, tarayıcı IDN standartlarında belirtilen algoritmaları kullanarak ‘çağlayan.web.tr’ alan adının ASCII karakterlerinden oluşan halini bulur ve DNS’e ASCII halini, sıradan bir alan adını sorgular gibi, sorgular. IDN, var olan yapıyı değiştirmemek için dönüştürme işini istemciye aktarır (bu örnekte tarayıcıya). IDN kaydı sırasında kullanıcı aslında -tam olarak- istediği alan adını almaz! Sistem kullanıcının adına IDN’in ASCII halini kaydeder. Kullanıcı‘çağlayan.web.tr’ yi kaydettirdiğinde gerçekte ‘xn--ak-fta.web.tr’ alan adını almış olur.

IDN’ lerin düzgün çalışması için istemcilerin desteklemesi (istemcilerin bir IDN girildiğinde onun IDN olduğunu anlayıp ASCII haline çevirebilmesi) gerekir. IDN için şu anda popüler tarayıcıların çoğu destek sunmaktadır. Firefox ve IE7.0 tam destek sunarken, IE6.0 için bir yama yapılması gerekir. E-posta istemcileri henüz tam destek vermediklerinden, IDN’leri elektronik posta için kullanmanız tavsiye edilmemektedir. İstemciler IDN’i destekledikleri takdirde, e-posta ve diğer işlemler için de kullanılabilirler.

İşleyişi;

İlk olarak ‘çağlayan.web.tr’ alan adını tescil edeceğimizi varsayalım.
Nic.tr adresinden IDN çevirici ile Türkçe karakterli domainin ASCII karakterli haline çeviriyoruz. ( Örn: ‘xn--ak-fta.web.tr’ )
Türkçe karakterli domainin ASCII karakterli sonucunu normal bir şekilde domain tescil eder gibi alıyoruz.